Badanie eksperymentalne grzejnika ściennego wykonanego w systemie suchej zabudowy (str. 358 nr. 9/47/2016)
mgr inż. Michał Salmanowicz
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  

W artykule dokonano przeglądu światowej literatury dotyczącej badań ogrzewania ściennego. Ponadto scharakteryzowano podstawowe typy grzejników ściennych. W kolejnej części zaprezentowano stanowisko służące do badania ogrzewania płaszczyznowego oraz obiekt badań, jakim był grzejnik ścienny wykonany w systemie suchej zabudowy. Grzejnik składał się z płyty gipsowo-włóknowej o grubości 15 mm rurkami polibutylenowymi o średnicy 8×1mm i rozstawie 62,5 mm z umieszczonymi w wyfrezowanych kanałach. W ostatniej części artykułu zamieszczono wyniki badań charakterystyki cieplnej tego urządzenia..

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.