Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych na terenie Polski. (str. 138 nr. 4/46/2015)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
mgr inż. Paulina Radzajewska
  

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat rozkładu promieniowania nieboskłonu w celu uświadomienia złożoności tego zjawiska. Zaprezentowano również metodę wyznaczania optymalnego kąta nachylenia względem poziomu opt kolektora słonecznego lub panelu fotowoltaicznego. Wykonano obliczenia, które potwierdziły, że omawiana metoda daje właściwe wyniki, niezależnie od charakterystyki optyczno-cieplnej urządzeń służących do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. W ostatniej części artykułu zamieszczono wykresy umożliwiające określenie wartości opt kolektora słonecznego lub panelu fotowoltaicznego znajdującego się w dowolnym miejscu na terenie całej Polski.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.