Wpływ procesu oddychania na kształtowanie się strumieni konwekcyjnych nad ludźmi (str. 337 nr. 8/44/2013)
mgr inż. Barbara Koelblen
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
  
W artykule przedstawiono wyniki badań strumieni konwekcyjnych kształtujących się nad manekinem termicznym. Przeprowadzono 3 warianty badań: manekin nagi oraz ubrany w odzież letnią i zimową. Zmiennym parametrem był brak lub też zastosowanie procesu oddychania. Wyniki badań potwierdziły wpływ oddychania na tworzenie się strumieni konwekcyjnych nad manekinem. Zastosowanie wydechu jednocześnie przez usta i nos manekina termicznego powodowało tworzenie się szerszego strumienia konwekcyjnego oraz wzrost jego prędkości maksymalnej.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.