Ocena potencjalnych możliwości zastosowania GPWC na terenie Politechniki Białostockiej (str. 323 nr. 8/2012)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Opisano główne założenia projektu mającego na celu zbadanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury obiektu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Będzie on realizowany na ternie Politechniki Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W dalszej części artykułu oceniono możliwości budowy GPWC współpracujących z systemem wentylacyjnym w budynkach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Oszacowano również potencjalne oszczędności energii wynikające z zastosowania omawianych urządzeń. Autor zaproponował wskaźnik EGPWC, który informuje jaką ilość ciepła możemy uzyskać z 1m2 powierzchni terenu, na którym znajduje się GPWC. Ułatwia on także wybór najbardziej optymalnej konfiguracji spośród rozpatrywanych rozwiązań.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.