Wpływ oporu przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplania wilgoci na energię uzyskiwaną za pomocą gruntowego powietrznego wielorurowego wymiennika ciepła. (str. 22 nr. 1/2012)
dr inż. Łukasz Amanowicz
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
  
W ramach niniejszej pracy zmodyfikowano metodę wymiarowania rurowych powietrznych gruntowych wymienników ciepła (RPGWC) opisaną w artykule [10]. Uwzględniono opór przewodzenia ciepła po stronie gruntu oraz wykraplanie wilgoci z powietrza w okresie letnim. Modyfikacja pozwoliła na otrzymanie wyników bliższych rzeczywistości, pozostawiając metodę prostą, szybką w działaniu i nadającą się do obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Wyniki obliczeń otrzymane za pomocą zmodyfikowanej metody zostały porównane z wynikami uzyskanymi metodą niezmodyfikowaną oraz z wynikami otrzymanymi za pomocą jednego z ogólnie dostępnych programów komputerowych do obliczeń RPGWC [13].
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.