Wpływ procesu oddychania na kształtowanie środowiska dookoła człowieka (str. 182 nr. 5/2010)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
  

W artykule zebrano informacje o wpływie procesu oddychania na mikroklimat dookoła człowieka. Znajomość parametrów determinujących kształtowanie przepływu powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka może okazać się przydatna w pracach prowadzących do poprawienia odczuwalnej jakości powietrza i komfortu cieplnego użytkowników

The article includes information about the effect of respiration on the microclimate around the human body. The knowledge of the parameters that determine the shape of the air flow in the closest human environment may prove useful in the works leading to the improvement of the air quality and heat comfort of the users.    
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.