Oddziaływanie człowieka na środowisko w pomieszczeniach (str. 40 nr. 5/2008)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
dr inż. Marta Chludzińska
  

W artykule zebrano informacje na temat podstawowych procesów życiowych człowieka, tj. metabolizmu, oddychania i procesów termoregulacji oraz przedstawiono ich wpływ na otaczające człowieka środowisko. Znajomość parametrów determinujących kształtowanie się środowiska w najbliższym otoczeniu człowieka może okazać się przydatna w pracach prowadzących do poprawienia odczuwalnej jakości powietrza i zwiększenia efektywności pracy.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.