Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 7-8/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Zapach a zdrowie ‒ wywiad z dr hab. inż. Mirosławem Szyłak-Szydłowskim, profesorem Politechniki Warszawskiej

Paweł Wróbel: Przyspieszenie transformacji energetycznej odpowiedzią UE na wojnę Rosji w Ukrainie

Władysław Szymański, Bożena Babiarz: Wpływ bezwładności cieplnej budynku na wykres obciążeń

Influence of Thermal Inertia of The Building on the Heat Load Diagram
DOI: 10.15199/9.2022.7-8.1

Leszek Konopka: Analiza porównawcza systemów trigeneracyjnych na przykładzie obiektu szpitalnego. Część I

Comparative Analysis of Trigeneration Systems Working for a Hospital Facility. Part I
DOI: 10.15199/9.2022.7-8.2

Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha: forHEAT jako metoda sterowania prognozowego systemem ogrzewania budynku. Część 2: Działanie systemu oraz oszczędności zużycia ciepła

forHeat as a Method of Forecast Control of the Heating System in Building. Part 2: System Operation and Energy Savings
DOI: 10.15199/9.2022.7-8.3

Małgorzata Niestępska: Zastosowanie modeli ekonometrycznych w procesie cyfrowej transformacji dostaw ciepła

Application of Econometric Models in The Process of Digital Transformation of Heat Supplies
DOI: 10.15199/9.2022.7-8.4

Mariusz Piękoś, Piotr Natkaniec, Paweł Jastrzębski: Zastosowanie turbinowych układów stabilizacji ciśnienia w wyspowych systemach zasilania obiektów ciepłowniczych w MPEC S.A. w Krakowie

Application of Turbine Pressure Stabilization Systems in Island Power Supply Systems of District Heating Object at MPEC S.A. in Krakow
DOI: 10.15199/9.2022.7-8.5

GeoGrid DH – gotowe rozwiązanie GIS usprawniające zarządzanie siecią ciepłowniczą w mniejszych przedsiębiorstwach

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Katarzyna Lisik, Robert Cichowicz: Mikroklimat w hali basenowej

Microclimate in the Pool Hall
DOI: 10.15199/9.2022.7-8.6

Anna Bogdan: Commissioning – proces wspierający zachowanie jakości

Tomasz Cholewa: Efektywna energetycznie modernizacja HVAC w istniejących budynkach – poradnik REHVA już dostępny!

Z PRAKTYKI

Preizolowane rury Uponor Ecoflex VIP – sposób na efektywniejsze przesyłanie ciepła