Journal of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians

Issue 7-8/2022

HEATING, DISCTRIC-HEATING

Władysław Szymański, Bożena Babiarz: Influence of Thermal Inertia of The Building on the Heat Load Diagram

DOI: 10.15199/9.2022.7-8.1

Leszek Konopka: Comparative Analysis of Trigeneration Systems Working for a Hospital Facility. Part I

DOI: 10.15199/9.2022.7-8.2

Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha: for Heat as a Method of Forecast Control of the Heating System in Building. Part 2: System Operation and Energy Savings

DOI: 10.15199/9.2022.7-8.3

Małgorzata Niestępska: Application of Econometric Models in The Process of Digital Transformation of Heat Supplies

DOI: 10.15199/9.2022.7-8.4

Mariusz Piękoś, Piotr Natkaniec, Paweł Jastrzębski: Application of Turbine Pressure Stabilization Systems in Island Power Supply Systems of District Heating Object at MPEC S.A. in Krakow

DOI: 10.15199/9.2022.7-8.5

GeoGrid DH – gotowe rozwiązanie GIS usprawniające zarządzanie siecią ciepłowniczą w mniejszych przedsiębiorstwach

VENTILATION, AIR-CONDITIONING

Katarzyna Lisik, Robert Cichowicz: Microclimate in the Pool Hall

DOI: 10.15199/9.2022.7-8.6

Last issue