Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zapraszamy do lektury numeru 11/2022

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce numer, w którym skupiliśmy się na przedstawieniu rozważań dotyczących głównie kwestii ogrzewania za pomocą różnego rodzaju źródeł ciepła.
Panie Anna Gadomska i Anna Kowalczyk przeprowadziły analizę zmienności współczynnika efektywności SCOP pompy ciepła w instalacji ogrzewania budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz warunków pracy urządzenia w zależności od założeń projektowych, tj. lokalizacji budynku, układu i systemu pracy pompy ciepła, a także założonego punktu biwalentnego.
Pomimo powszechnych zaleceń zakazujących korzystania z kotłów węglowych, nadal tego rodzaju kotły są produkowane i użytkowane. Panowie Jarosław Bartoszewicz i Adam Nygard przedstawili ocenę budowy niskotemperaturowych kotłów grzewczych pokazując kierunku ewolucji przemysłu kotłowego.
Natomiast Pan Tomasz Jerominko omówił technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła a także przedstawił udane przykłady zastąpienia kotłowni węglowej zestawem absorpcyjnych pomp ciepła i wspierających ich działania ‒ kotłów gazowych.
Pan Bartosz Deleska i Pani Anna Kowalczyk sprawdzili jak lokalizacja i konstrukcja budynku jednorodzinnego oraz rozwiązanie w instalacji ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wpływają na spełnienie wymagań dotyczących wskaźnika EP.
Od bieżącego numeru będziemy również prezentować opisy projektów, które uzyskały dofinansowanie na realizację w konkursie „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem tego programu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. Trzymamy kciuki za beneficjentów programu, aby wszystkie założone efekty zostały osiągnięte a opracowane rozwiązania były z sukcesem zastosowane w przedsiębiorstwach ciepłowniczych.
Na zakończenie chcielibyśmy zaprosić Państwa do innego spojrzenia na swoje organy powonienia, które
jak się okazuje, mogą być traktowane jako wysokosprawne urządzenia klimatyzacyjne.
Mamy nadzieję, że przedstawione materiały okażą się dla Państwa interesujące i inspirujące do dalszych poszukiwań optymalnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i wentylacji obiektów.

Redaktor Naczelna
Anna Bogdan