Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Głos branży w zakresie ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji w indywidualnych rozliczeniach

W dniu 9 listopada 2022 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wraz z następującymi instytucjami:

  • Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
  • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert,
  • Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomości,
  • Unią Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce,
  • Warmińsko-Mazurskim Związkiem  Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie,
  • Stowarzyszeniem ds. Rozliczeń Energii,

wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wspólne pismo, dotyczące praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji w indywidualnych rozliczeniach.

Po szczegółowej analizie przepisów w/w rozporządzenia oraz uwag i wniosków zgłoszonych przez wielu zarządców nieruchomości, zaproponowano zmianę przepisów dotyczącą wyznaczania maksymalnego i minimalnego koszu ogrzewania  lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania.

Zapraszamy do zapoznania się ze złożonym pismem.