Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 10/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Aleksandra Specjał: Metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych zużycia ciepła do ogrzewania wynikających z położenia lokalu w bryle budynku


Method of Determining Equalization Coefficients of Heat Consumption for Heating Resulting from the Location of the Premises in the Body of the Building

DOI: 10.15199/9.2022.10.1

Cezary A. Pieńskowski: Racjonalna metoda rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych

Rational Method of the Heating Cost Settlement in Multi-apartment/purpose Buildings


DOI: 10.15199/9.2022.10.2

Marek Płuciennik: Szczególne wymaganie jakie powinna spełniać instalacja centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym, w którym ciepłomierze pełnią funkcję lokalowych podzielników kosztów ogrzewania, a także „cywilne” i „wojskowe” rozliczanie kosztów ogrzewania

The Specific Requirement which the Central Heating Installation Should Meet in the Multi-Dwelling Building, in which Heat Meters Act as the Dwelling’s Heat Cost Allocators as Well as „Civil” And „Military” Heat Cost Allocation

DOI: 10.15199/9.2022.10.3

Paweł Michnikowski: Przegląd wybranych metod rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej po nowelizacji przepisów w 2021 roku

Review of Some Methods of Settling the Costs of Domestic Hot Water After the Amendments to Tthe Regulations in 2021

DOI: 10.15199/9.2022.10.4

Mieczysław Dzierzgowski: Prawodawstwo i prawa fizyki w aspekcie rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych

Current Law and Physics Laws in the Individual Heating Costs Accounting in Multi-Family Buildings


DOI: 10.15199/9.2022.10.5

Mariusz Adamski, Leszek Bargłowski, Maksym Rebman: Normy PN-EN 834 dotyczące elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania

Standards PN-EN 834 for Electronic Heating Cost Distributors


DOI: 10.15199/9.2022.10.6

Tomasz Cholewa: Ekonomiczne aspekty zastosowania podzielników do rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach

Economic Aspects of the Application of Heat Costs Allocation in Buildings


DOI: 10.15199/9.2022.10.7

➔ Odpowiedzi i dyskusja Autorów związana z pytaniami zgłoszonymi przez reprezentantów środowiska branżowego na temat rozliczania kosztów ciepła zużywanego w budynkach wielolokalowych

➔ Podsumowanie XXVI Forum Ciepłowników Polskich