Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

VIII PODLASKA KONFERENCJA CIEPŁOWNICZA

W dniach 29-30.09.2022r. w Jorze Wielkiej (gmina Mikołajki) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku organizuje VIII Podlaską Konferencję Ciepłowniczą.

Tegoroczna Konferencja odbędzie się pod hasłem „e-Misja. Niskoemisyjne i inteligentne systemy ciepłownicze.” Wydarzenie akcentuje transformację w sektorze ciepłownictwa. Podkreśla konieczność walki ze smogiem i szkoli w zakresie czystego powietrza.

Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 60-lecia Oddziału PZITS w Białymstoku. Misją Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego. Misją konferencji jest pokazanie znaczenia niskoemisyjnych i inteligentnych systemów ciepłowniczych i ich wpływie na środowisko.