Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Preizolowane rury Uponor Ecoflex VIP
– sposób na efektywniejsze przesyłanie ciepła

Uniknięcie strat podczas przesyłania ciepła to problem, którego nie udało się dotąd rozwiązać. Różnicę
pomiędzy wysyłaną, a odbieraną ilością ciepła należy zatem wliczyć w koszty. Te mogą być jednak zdecydowanie niższe dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju rur preizolowanych. By sprostać wyzwaniu, marka Uponor sięgnęła po nowatorską technologię i stworzyła rozwiązanie pozwalające zapewnić lokalnym sieciom ciepłowniczym lepszą efektywność pracy.

Ecoflex VIP to udoskonalone rury preizolowane Ecoflex, spełniające najostrzejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i sprawności. Aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w aspekcie ograniczania strat ciepła marka Uponor szukała nowych metod i technologii, a ich efektem są rury, które łączą wydajność z elastycznością.

Uponor Ecoflex VIP to produkt, którego podstawą jest konstrukcja hybrydowa. Pierwszą warstwę stanowi rura osłonowa cechująca się wyjątkową elastycznością przy zachowaniu bardzo dużej wytrzymałości materiału dzięki karbowanej budowie. Pod nią znajdują się dwie powłoki izolujące. Pierwsza z nich to tzw. miękka izolacja wykonana ze spienionego PE-Xa. Druga, to warstwa izolacyjna wykorzystująca technologię VIP o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła < 0,0004 W/mK. To właśnie dzięki niej możliwe jest zredukowanie strat przesyłania ciepła do nawet 60%! Powłoka VIP otacza rurę przewodową PEX o wysokiej wytrzymałości, a całość w rurach podwójnych Twin dopełnia profil centrujący, który ułatwia identyfikację rury zasilającej i powrotnej.

Wyjątkowe właściwości izolacyjne przez markę Uponor osiągnięto dzięki technologii VIP (Vacuum Insulation Panel). Technologia VIP została już ona sprawdzona w innych, również wymagających branżach, jak m.in. służba zdrowia, przemysł czy urządzenia AGD. W rozwiązaniu wykorzystano panele, których rdzeń stanowi zmatowiona krzemionka uszczelniona specjalną folią. W opatentowanym procesie technologicznym warstwa krzemionki zostaje pozbawiona powietrza i w efekcie zyskuje nieosiągalne
wcześniej parametry izolacyjne. Co ważne, rury Ecoflex VIP mają przy tym zredukowaną średnicę rury osłonowej i zachowują wyjątkową elastyczność. Podczas przeprowadzanych testów okazało się, że siła potrzebna do zginania produktu jest do 60% mniejsza niż w przypadku rur izolowanych tradycyjną twardą pianką. W rezultacie prace na budowie są łatwiejsze i szybsze, co upraszcza i skraca procesy inwestycyjne.
„Opracowując rury Ecoflex VIP braliśmy pod uwagę wszystkie obszary, na które zwracają uwagę wykonawcy i inwestorzy. Zmniejszenie strat przesyłania ciepła, przez zastosowanie grubszych warstw izolacyjnych skomplikowałoby montaż i wydłużyło czas pracy. Opracowując specjalną konstrukcję, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał technologii VIP, połączyliśmy więc świetną izolacyjność z elastycznością materiału i ograniczoną średnicą zewnętrzną rur. Dzięki temu Ecoflex VIP jest produktem
bez słabych stron”, wyjaśnia Piotr Serafin, specjalista firmy Uponor.

Znacznie lepsza izolacyjność, a co za tym idzie zmniejszenie ilości ciepła traconego podczas przesyłania, to korzyść nie tylko ekonomiczna, ale również ekologiczna. Ma to istotny wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych oraz wspiera działania Unii Europejskiej zmierzające do uzyskania neutralności klimatycznej pod względem emisji dwutlenku węgla. Rury Ecoflex VIP pozwalają więc na wpisania sieci ciepłowniczych w założenia polityki proekologicznej i zrównoważonego rozwoju również ze względu na to, że mają one również inne cechy świadczące o przywiązaniu marki Uponor do spaw ochrony środowiska. W produkcji
tego rodzaju rur ograniczono ilość materiałów ropopochodnych a ponadto ślad węglowy Ecoflex VIP jest o około 20% mniejszy niż od innych rozwiązań o zbliżonych właściwościach użytkowych. Wykorzystanie produktu pozwala na osiągnięcie nie tylko korzyści lokalnych, ale ma również istotny wpływ na wyzwania globalne. Tym samym produkt odzwierciedla kluczowe cechy i wartości marki Uponor, która wykorzystuje
intelektualny potencjał międzynarodowej grupy do tworzenia nowoczesnych rozwiązań doskonale spełniających lokalne potrzeby.