Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Efektywna energetycznie modernizacja HVAC
w istniejących budynkach – poradnik REHVA
już dostępny!

Istniejące budynki w Unii Europejskiej zużywają około 40% energii końcowej. Z tego powodu oraz biorąc pod uwagę, że około 85-95% istniejących budynków będzie użytkowanych nadal w 2050 roku należy w działaniach mających na celu dekarbonizację gospodarki europejskiej w zdecydowany sposób uwzględnić tę grupę obiektów.
Aby osiągnąć zamierzony cel, działania powinny dotyczyć nie tylko zapewnienia wymaganej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku i jego szczelności, ale także zwiększenia efektywności energetycznej instalacji budowlanych i ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody. Warto podkreślić, że w innych krajach zastosowanie dodatkowej warstwy izolacji przegród zewnętrznych nie jest nawet brane pod uwagę, zwłaszcza jeśli planowany czas zwrotu nakładów inwestycyjnych nie jest akceptowalny dla inwestorów lub zarządców budynków. W tym świetle kluczową rolę odgrywają systemy HVAC, które dostarczają wymaganą ilość energii do konkretnych pomieszczeń w istniejących budynkach.
W związku z tym konieczne jest najpierw odpowiednie zwiększenie efektywności energetycznej istniejącego budynku, która powinna być technicznie i ekonomicznie uzasadniona, uwzględniając (poza termomodernizacją przegród zewnętrznych) modernizację/optymalizację wszystkich systemów HVAC i edukację użytkowników oraz równoczesną poprawę jakości środowiska wewnętrznego. W procesie tym należy stosować najlepsze, dostępne rozwiązania oraz uwzględniać działania, które są preferowane przez użytkowników i zarządców istniejących budynków, a w szczególności:
i) łatwość implementacji danego działania w istniejącym budynku i w zainstalowanych systemach HVAC,
ii) minimalizację zakłóceń ‒ kontaktu użytkowników podczas wdrażania danego działania,
iii) krótki czas wdrożenia w istniejących budynkach, iv) krótki czas zwrotu kosztów inwestycji oraz
iv) dużą powtarzalności danego działania w innych budynkach.
W wyżej wymienionych działaniach ważne jest, aby skutecznie obniżyć zużycie energii przy zachowaniu warunków komfortu cieplnego.
Dlatego w tym zakresie może być pomocny nowy poradnik REHVA, który został opracowany przez międzynarodową grupę ekspertów, w szczególności: Tomasz Cholewa – Przewodniczący (Polska), Constantinos A. Balaras (Grecja), Jarek Kurnitski (Estonia), Livio Mazzarella (Włochy), Alicja Siuta-Olcha (Polska), Elena Dascalaki (Grecja), Risto Kosonen (Finlandia), Catalin Lungu (Rumunia), Marija Todorovic (Serbia), Ilinca Nastase (Rumunia), Cécile Jolas (Francja), Murat Çakan (Turcja).
Osoby wchodzące w skład zespołu posiadały w większości nie tylko doświadczenie akademickie, ale również wieloletnią praktykę w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i optymalizacji systemów HVAC.
W poradniku przedstawiono wyniki badań oraz wykazano oszczędności energii, które można osiągnąć dzięki danemu działaniu modernizacyjnemu/optymalizującemu. Przedstawiono zwrot inwestycyjnych nakładów poniesionych na dane przedsięwzięcie modernizacyjne, które może być zrealizowane przez specjalistów i praktyków z branży HVAC.