Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Uroczyste wręczanie dyplomów w Politechnice Warszawskiej

W dniu 8 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyło się Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom WIBHIŚ. Inicjatywa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW, Klubu Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska PW oraz Koła Naukowego Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, skupiła „Złotych” Absolwentów (rocznika 1971/1972 i wcześniejszych) oraz Absolwentów roczników 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Łącznie wręczono 62 „Złote” dyplomy oraz 79 dyplomów dla obecnych Absolwentów.

Ostatnia Absolwentówka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyła się  19 października 2019 roku i zainaugurowała tradycję celebracji ukończenia studiów. Pomysłodawcą było KN Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, które również obecne wydarzenie wsparło dużym zaangażowaniem i młodzieńczą energią, bez czego trudno byłoby zrealizować uroczystość po czasie pandemicznej stagnacji.

Za organizację uroczystości w 2022 r.  odpowiadały następujące osoby:

  • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wraz z kolegium dziekańskim,
  • dr inż. Zenon Spik, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Środowiska a jednocześnie zasłużony i honorowy członek KN CiO, którego wkład pracy i wielkie wsparcie było podporą dla studentów skupionych wokół Koła;
  • dr hab. inż. Agnieszka Machowska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej;
  • mgr inż. Aleksander Warchałowski, przewodniczący Rady Klubu Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska PW;
  • Wiktoria Filisińska, prezes Koła Naukowego Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo wraz wieloma członkami Koła zaangażowanymi w logistyką i promocję.

Uroczystość prowadził dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Studenckich). Wydarzenie otworzył Dziekan WIBHiIŚ PW, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, następnie głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszeń Absolwentów oraz Kola Naukowego: Jolanta Hibner (SAIS PW), Agnieszka Machowska (SABWiGW), Aleksander Warchałowski (KAISIŚ) i Wiktoria Filisińska (KNCiO).

Po przemówieniach, głos zabrali przedstawiciele Złotych Absolwentów – dr inż. Marian Rubik, wybitny specjalista chłodnictwa i ogrzewnictwa, autorytet w dziedzinie pomp ciepła, wieloletni dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PW, a także prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, wybitna profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, z-ca Kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki ds. Nauki, Współpracy i Rozwoju na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Po tych wystąpieniach, nastąpiło wręczenie Złotych Dyplomów.

Wydarzenie nie miałoby miejsca bez sponsorów – zaprzyjaźnionych z Wydziałem firm branżowych o charakterze inżynieryjno-instalacyjnym. Wsparcia organizatorom udzieliły firmy: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., Dan-Poltherm Sp. z o.o., Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., IMI International Sp. z o.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., Mitsubishi Electric Sp. z o.o., Purmo Group Poland Sp. z o.o., Schako Polska Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. oraz SANKOM Sp. z o.o.. Przedstawiciele sponsorów również przekazali kilka słów absolwentom: Aleksander Archanowicz (Złoty Absolwent, Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.), Damian Maciejewski (Dan-Poltherm Sp. z o.o.), Damian Muniak (Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.), Marcin Burza (Absolwent WIŚ PW, IMI International Sp. z o.o.), Filip Sieroń (LG Electronics Polska Sp. z o.o.), Karol Kisiel (Absolwent WIŚ PW, Mitsubishi Electric Sp. z o.o.), Piotr Krzemiński (Absolwent WIŚ PW, Purmo Group Poland Sp. z o.o.) oraz dr inż. Michał Strzeszewski (Absolwent WIŚ PW, pracownik WIBHIŚ i SANKOM Sp. z o.o.).

Po wystąpieniach przedstawicieli sponsorów, odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez firmę SANKOM, po czym nastąpiło przemówienie Jakuba Fenerta, przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu. Obecni byli także przedstawiciele prezesów kół naukowych WIBHiIŚ: Natalia Sobolewska (KN Biogospodarki), Jakub Strzelecki (KN Inżynierii Wodnej) i Piotr Kisiel (KN Wodociągów i Kanalizacji). Przed wręczeniem obecnym dyplomantom dyplomów ukończenia studiów, głos zabrał Maciej Szuba – przedstawiciel absolwentów rocznika 2021/2022.

Na zakończenie uroczystości, po uroczystym odtworzeniu Gaudeamus igitur, zgromadzeni goście mogli usłyszeć koncert w wykonaniu Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej – The Engineers Band.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu, a także którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się stworzenia ciepłej i przyjaznej atmosfery.