Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

XIX Konferencja Techniczna IGCP

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na XIX Konferencję Techniczną, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2022 r. w Hotelu Puławska Residence w Warszawie przy ul. Puławskiej 361.

Program merytoryczny:

  • Uwarunkowania krajowe i unijne technicznej transformacji ciepłownictwa systemowego z uwzględnieniem wykorzystania OZE
  • Propozycje modernizacji ciepłowniczych urządzeń wytwórczych z wykorzystaniem RDF jako zamiennika węgla kamiennego
  • Zastosowanie pomp ciepła w ciepłownictwie systemowym – aspekty techniczne
  • Pompy ciepła jako przyszłość ciepłownictwa lokalnego – przykłady rozwiązań
  • Zastosowanie pomp ciepła jako źródła energii w ciepłownictwie systemowym – w świetle Planu Komisji Europejskiej REPowerEU
  • Wodór jako paliwo przyszłości dla ciepłownictwa systemowego
  • Transformacja ciepłownictwa do OZE w projektach NCBR
  • Sieci preizolowane w ciepłownictwie – rodzaje złączy preizolowanych i badanie ich jakości
  • Możliwości finansowania projektów modernizacyjnych w ciepłownictwie systemowym z krajowych i unijnych programów pomocowych
  • Prezentacje nowoczesnych technologii dla ciepłownictwa

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.igcp.pl/kalendarium/xix-konferencja-techniczna/