Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego.

Konkurs jest szansą na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska bez kwalifikacji opartej na wynikach matury.

Tematem bieżącej edycji Konkursu (2022/23) jest Zagospodarowanie wód opadowych.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie samodzielnie opracować koncepcję zmiany zagospodarowania wybranego terenu miejskiego w swojej okolicy. Celem tej zmiany powinno być bezpieczne i racjonalne przejęcie wód opadowych oraz ich zagospodarowanie, a więc poprawa bilansu lokalnych zasobów wody.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z całej Polski.

Jak wziąć udział w konkursie?

Gotową koncepcję, zgodną z wymaganiami Konkursu i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres organizatora.

Otwarcie zgłoszeń w Konkursie: 1.10.2022 r. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 31.03.2023 r.

Więcej informacji

Zapraszamy na stronę internetową https://is.pw.edu.pl/konkurs/ – tam znajduje się regulamin Konkursu, szczegółowy opis zadania, informacje o nagrodach dla laureatów oraz materiały pomocnicze.

Partner Konkursu

Firma Arcadis Sp. z o.o.

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polska Akademia Nauk
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Źródło: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska