Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zapraszamy do lektury numeru 10/2022

Szanowni Państwo,


w październiku oddajemy w Państwa ręce miesięcznik w całości poświęcony metodom rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielorodzinnych i dyskusji z zapisami Ustawy Prawo energetyczne. Temat jest bardzo aktualny, gdyż istnieje wiele interpretacji zapisów przedstawionych w Ustawie. Nasz miesięcznik włącza się zatem w tę dyskusję i mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu ciekawych i praktycznych informacji.
W pierwszym artykule dr Aleksandra Specjał przedstawia problem metod obliczania współczynników wyrównawczych zużycia ciepła, które powinny być stosowane przy rozliczaniu kosztów zakupu ciepła do ogrzewania w zależności od lokalizacji mieszkania w budynku.
Natomiast dr hab. Cezary A. Pieńkowski omawia dwie metody podziału kosztów ogrzewania budynków wielorodzinnych rozpatrując również koncepcję przyszłościowego systemu pomiaru i rejestracji temperatury w pomieszczeniach. W koncepcji tej połączono temperaturę w poszczególnych pokojach każdego mieszkania ze stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne i w rezultacie z wysokością opłat za ogrzewanie. Analizowana jest również propozycja określania przez niezależnego eksperta współczynników wyrównawczych stosowanych w metodach rozliczania kosztów ogrzewania.
Mgr inż. Marek Płuciennik analizuje problem zastosowania ciepłomierzy w pojedynczych mieszkaniach i związanej z tym możliwości uzyskania błędnych pomiarów w warunkach zbyt małej mocy cieplnej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu. Zwraca również uwagę na nierówność traktowania mieszkań „cywilnych” i „wojskowych” w metodyce rozliczania kosztów ciepła zużytego do ogrzewania.
Tematem artykułu prof. Pawła Michnikowskiego jest analiza wybranych metod rozdziału kosztów ciepła centralnie dostarczonego do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wskazując ograniczenia w stosowaniu każdej z nich, a także odniesienia do Ustawy.
Dr Mieczysław Dzierzgowski przedstawił wyniki wieloletnich analiz i doświadczeń związanych z przepływem ciepła między mieszkaniami na jakość rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w stosunku do danych uzyskiwanych z nagrzejnikowych podzielników kosztów ciepła. Przedstawiono wyniki pomiarów zużycia ciepła w wielu mieszkaniach budynku, a następnie porównano je z rozliczeniami przedstawionymi użytkownikom mieszkań przez spółdzielnię.
W kolejnym artykule prof. Mariusz Adamski, mgr Leszek Bargłowski i mgr Maksym Rebman omawiają treść normy PN-EN 834 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki ‒ Przyrządy zasilane energią elektryczną” w aspekcie zmian, które występują między wersjami normy z lat z 2013 i 1999.
Ostatnim z cyklu „rozliczania” jest artykuł prof. Tomasza Cholewy poruszający aspekty ekonomiczne stosowania podzielników kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Autor wskazał możliwe do uzyskania oszczędności zużycia ciepła dzięki zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania, a także zakres informacji, które są niezbędne do wykonania analizy opłacalności zastosowania podzielników
w wybranym obiekcie.
Sądzimy, że przedstawiony materiał stanowić będzie wsparcie dla środowiska w opracowaniu optymalnej, a równocześnie sprawiedliwej metody rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
Numer zamyka pożegnanie dr hab. inż. Edwarda Przydróżnego. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmował się urządzeniami i systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Był szanowany i ceniony przez koleżanki i kolegów z zespołu Wentylacji i Klimatyzacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Requiescet in pace!