Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

OGÓLNOPOLSKIE FORUM ROZLICZANIA CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH WG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA ENERGETYCZNEGO

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zaprasza na wyjątkowe spotkanie branżowe naukowców i profesjonalistów, na którym poruszone zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące gospodarki energetycznej w Polsce.

Podczas spotkania prelekcje wygłoszą:

  • Radosław Tabak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa
  • dr inż. Marian Siudek – Politechnika Krakowska
  • Wojciech Grela – Dyrektor Oddziału Techem w Krakowie
  • Leszek Wieczorek – Dyrektor Oddziału Techem w Katowicach
  • Marian Łyko – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie

Oprócz wykładów zapewniamy możliwość wspólnej dyskusji i omówienia wraz z Naczelnikiem Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz z przedstawicielami uczelni technicznych, najbardziej newralgicznych obszarów tematycznych wprowadzonych ustawą.

Forum przygotowane zostało specjalnie dla społeczności związanej z zarządzaniem nieruchomościami, dla której ważne jest świadome budowane wizerunku odpowiedzialnego zarządcy lub właściciela oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości.

Forum ma na celu przybliżenie założeń rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum, w trakcie którego przewidzieliśmy dla Państwa 120 minut poświęconych na dyskusję z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzięki aktywnej i bezpośredniej formie spotkania  zyskują Państwo możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących samego rozporządzenia, wymiany poglądów z innymi uczestnikami, prowadzenia rozważań na temat istotnych problemów w branży i zastosowania usprawniających rozwiązań.

Natomiast, aby dyskusja ta miała jak najbardziej konstruktywny przebieg, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami już wcześniej wystosowała zapytania, dotyczące najbardziej newralgicznych dla Państwa kwestii:

  1. Wyznaczanie współczynników wyrównawczych.
  2. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  3. Przybliżenie zagadnień rozliczania zamiennego.
  4. Analiza warunków dopuszczenia podzielników do rozliczania kosztów ciepła w kontekście art. 45a ust 13 ustawy.
  5. Konieczność uwiarygodnienia systemu rozliczania ciepła na podstawie podzielników kosztów.

W ramach podsumowania Forum, na podstawie toczonych podczas spotkania dyskusji oraz wytycznych wystosowanych przez Ministerstwo, przygotowane, zostanie wydane opracowanie dla instytucji stosujących podzielniki ciepła. Wierzymy, że pomoże ono w ustaleniu i ujednoliceniu najważniejszych elementów systemów rozliczania, co przyczyni się do wzrostu wiarygodności samych rozliczeń, a także pozwoli zrozumieć środowiskom, których te zagadnienia dotyczą istotne zasady mające wpływ na podstawy prawidłowego  funkcjonowania.

Niezmiernie miło będzie nam Państwa gościć przez cały dzień trwania Forum. Wyrażając głęboką nadzieję, że każde zdanie, myśl, pomysł i sugestia są niezwykle istotne do sprawnego funkcjonowania branży, serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Termin: 20 października 2022 godz. 09:00-16:30

Miejsce:   Centrum Konferencyjne ul. Mickiewicza 29 w Katowicach

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje wraz z programem znajdziecie Państwo na stronie: