Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Podsumowanie Konkursu „Zrównoważone Środowisko”

Tegoroczna edycja Konkursu „Zrównoważone Środowisko”, organizowanego przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, dobiegła końca. W tym roku w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych Konkurs wspierał Partner – firma Arcadis Sp. z o.o. Prace na Konkurs nadsyłane były do 28 kwietnia 2023 r., natomiast 19 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom.

Konkurs „Zrównoważone Środowisko” skierowany jest do uczniów liceów i techników w całej Polsce, nagrodą w nim jest możliwość przyjęcia na studia na Wydziale z pominięciem procedury rankingowej. Celem jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Konkurs ma również uwrażliwić młodych ludzi na problemy znajdujące się w ich najbliższej okolicy i otworzyć na poszukiwanie technicznych rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Edycja 2022/23 roku dotyczyła zagospodarowania wód opadowych. Zadanie polegało na przygotowaniu koncepcji służącej poprawie sposobu odprowadzenia i wykorzystania wody pochodzącej z opadów na wybranym terenie w swojej okolicy. Uczestnicy mieli dużą swobodę w zakresie formy projektu i wybranych środków technicznych służących realizacji postawionego celu. Takie otwarte ramy spodobały się uczniom, którzy przygotowali wiele świetnych i jednocześnie zróżnicowanych prac, dając wyraz swojej kreatywności. Kapituła Konkursu, złożona z pracowników Politechniki oraz firmy Arcadis Sp. z o.o., zmierzyła się z niełatwym zadaniem wybrania najlepszych zgłoszeń. Spośród ich autorów wyłoniono troje Laureatów oraz siedmioro Wyróżnionych – każdy otrzymał w nagrodę „indeks”, czyli pierwszeństwo podczas rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale, a Laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe – tablety ufundowane przez Partnera Konkursu. Nagrody wręczone zostały podczas uroczystej gali organizowanej w gmachu Wydziału.

Lista nagrodzonych uczestników Konkursu:

Laureaci:

  • 1 miejsce – Karolina Kruss, V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
  • 2 miejsce – Jędrzej Maciejewski, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
  • 3 miejsce – Jakub Piątek, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

Wyróżnieni:

  • Weronika Kuśmierczyk, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
  • Agata Trojańczyk i Kacper Jagielski, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
  • Tamara Gackowska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
  • Magdalena Broda, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach
  • Lena Szmelter i Natalia Piotrowska, I Liceum Ogólnokształcące im. dr Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie

Wszystkim nagrodzonym gorąco gratulujemy, a uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję Konkursu „Zrównoważone Środowisko”! Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej https://is.pw.edu.pl/konkurs/ .