Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Studia podyplomowe: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych.

Studia przygotowują do wykonywania audytów energetycznych, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Studia Podyplomowe adresowane są głównie do:
▶ osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
▶ kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych,
▶ eksploatatorów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych,
▶ inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych,
jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
oraz ciepła technologicznego.


Tematyka Studiów obejmuje zagadnienia:
▶ charakterystyka energetyczna i audyt energetyczny budynków,
▶ budownictwo pasywne i energooszczędne,
▶ alternatywne i odnawialne źródła energii,
▶ zagadnienia z zakresu wykonywania Audytu efektywności energetycznej,
▶ problemy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, ustawa o efektywności
energetycznej – białe certyfikaty, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie,
▶ eksploatacji systemów ciepłowniczych między innymi: regulacji, strat ciepła, redukcji
kosztów pracy,
▶ podstawy i zaawansowane wykorzystanie programów symulacyjnych pracę systemów
ciepłowniczych (Audytor SCW),
▶ regulacji i sterowania pracą węzłów cieplnych i instalacji c.o. w warunkach rzeczywistego
zapotrzebowania na energię odbiorców ciepła,
▶ niekonwencjonalnych źródeł ciepła,
▶ skojarzonej gospodarki cieplno-chłodniczej,
▶ problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN,
▶ projektowanie i regulacja instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem programów
Audytor SET i OZC,
▶ poszerzenie wiedzy z zakresu wymiany ciepła, ciepłownictwa, ogrzewnictwa,
▶ źródła i zapobieganie powstawaniu smogu.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej, Narodowej Agencji
Poszanowania Energii oraz specjalistów z firm branżowych. Wykłady oraz zajęcia teoretyczne
prowadzone są w formie zdalnej a zajęcia laboratoryjne i warsztatowe (praktyczne) w formie
stacjonarnej.

Więcej informacji