Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Czy wpływ emisji wodoru z sieci transportowych na środowisko można dzisiaj porównać z wpływem emisji metanu?

Główna Sekcja Gazownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium 2 lutego 2023 roku o godzinie 11:00.

Większość wodoru na Ziemi występuje w postaci wody lub związków organicznych, w atmosferze jest go naprawdę niewiele. Spróbujemy zastanowić się nad skutkami ewentualnych wycieków wodoru do atmosfery, np. z sieci transportowej i porównać z analogicznymi skutkami wycieku metanu.

Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którzy przedstawią  podejście Administracji Rządowej do gazu ziemnego i do wodoru, będą też eksperci, którzy omówią  metody wyznaczania i raportowania emisji metanu, oraz spróbujemy jedynie przybliżyć – bo to ciągle niezbadany temat – analogiczne podejście do wycieków wodoru.

Obecnie wdrażane metody raportowania emisji metanu wymagają aby współczynniki emisji dla poszczególnych źródeł  były wyznaczane na podstawie pomiarów bezpośrednich. Możemy spodziewać się w przyszłości podobnego podejścia do emisji wodoru. Choć to ciągle jeszcze przyszłość, należy już obecnie próbować odpowiedzieć sobie na pytanie czy już są dostępne wszystkie potrzebne informacje, czy należy prowadzić badania, czy obecne przepisy europejskie i krajowe dotyczące emisji metanu będą mogły obejmować także wodór.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące określania wielkości emisji obecnie najbardziej popularnego paliwa gazowego jakim jest gaz ziemny oraz rozważań w odniesieniu do  paliwa gazowego przyszłości, jakim niewątpliwie jest wodór, także w kontekście wpływu na środowisko.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Na webinarium obowiązuje bezpłatna rejestracja dostępna na stronie PZITS.