Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Bezpłatny kurs online „Współpraca w projektach B+R”

Polski Fundusz Rozwoju S.A zaprasza na bezpłatny kurs online „Współpraca w projektach B+R”.

Podczas ponad godzinnego kursu uczestnik dowie się:

  • Jak stworzyć ramy współpracy pomiędzy biznesem a nauką?
  • Jak zarządzać projektem realizowanym w konsorcjum przedsiębiorstwa z jednostką badawczą?
  • Czym są poziomy gotowości technologicznej i jaki ma to wpływ na współpracę z uczelniami
  • Jak przebiega proces wyceny technologii i jak się do niego przygotować?

Do współtworzenia kursu zaprosiliśmy ekspertów z TechOcean, Grupa Maspex, Grupa Boryszew, Politechnika Warszawska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (ILOT), którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu realizacji projektów B+R.

Kurs jest już dostępny na platformie https://kursy.pfr.pl/ W przypadku, jeśli uczestnik nie ma konta na platformie prośba o wcześniejszą rejestrację na stronie: https://kursy.pfr.pl/rejestracja/