Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 5/2024

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do lektury bieżącego numeru COW.

Na początek polecamy Państwu bardzo ciekawy artykuł przygotowany przez dr hab. inż. Hannę Jędrzejuk. Tematem artykułu jest aktualizacja Dyrektywy dot. charakterystyki energetycznej budynków. Po raz pierwszy dokument ten został wydany w 2022 r. i od tego czasu znacznie zmieniła się koncepcja, mocno zaostrzono przepisy i wprowadzono nowe wymagania, parametry i wskaźniki, które teraz wdrażane są w poszczególnych krajach członkowskich UE. Autorka przedstawiła kompleksowy przegląd i porównanie tych dokumentów, odnosząc je do regulacji krajowych i metod obliczania zapotrzebowania na energię końcową, pierwotną itp.

W kolejnym materiale dr inż. Jarosław Kaczor oraz mgr inż. Bartłomiej Polniak przedstawiają 1 część z cyklu artykułów, w których analizują możliwości zastąpienia w budynku użyteczności publicznej kotłów olejowych pompami ciepła. W części 1 scharakteryzowano obecny stan obiektu oraz instalacji wraz ze szczegółowymi obliczeniami kosztów eksploatacyjnych.

Natomiast dr inż. Piotr Ciuman oraz mgr inż. Piotr Palian przedstawili analizę możliwości zastosowania OZE w formie pompy ciepła, kolektorów słonecznych oraz systemu fotowoltaicznego w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego. Aby dokonać porównania wszystkich rozwiązań przeprowadzili symulacje w programie IDA ICE, a wyniki opisali szczegółowo umożliwiając ocenę zasadności stosowania każdego rozwiązania.

Prof. Ewa Brągoszewska, Remigiusz Matusiak oraz Natalia Nowak opisali jeszcze mało rozpowszechnioną metodę poprawy jakości powietrza za pomocą zazieleniania elewacji i dachów. Autorzy przedstawili odniesienie tej koncepcji do najpopularniejszych certyfikatów, które wspierają tworzenie zrównoważonego budownictwa, jak również opisali potencjalny wpływ tego rozwiązania na jakość powietrza zewnętrznego.

Dr inż. Agnieszka Palmowska oraz mgr inż. Artur Tompór omówili sposób automatycznego połączyć technologii BIM oraz symulacje CFD. Rozwiązanie to umożliwia szybkie odwzorowanie modelu geometrycznego obiektu w CFD, co znacząco może zwiększyć przydatność otrzymywanych wyników.
Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy wskazali cenne wnioski oraz porady, których celem jest usprawnienie procesu i podanie ograniczeń w odniesieniu do różnych modeli wykonanych w BIM.

Ostatnie informacje w numerze to ciekawostki z Politechnik: Śląskiej i Warszawskiej. Studenci PŚ, inż. Mirella Fuhrmann, inż. Aleksander Skiba oraz inż. Jakub Karwatka, podzielili się informacją o programie realizowanym w Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii ‒ AEC Global Teamwork, w którym studenci kierunków związanych z budownictwem mogą korzystać z najnowszych technologii informatycznych
umożliwiających optymalizację projektowania instalacji budowlanych w określonym obiekcie.

W PW powstało natomiast nowoczesne zaplecze dydaktyczne – Laboratorium pomiarów cieplnych – dzięki współpracy nauczycieli akademickich oraz firmy BIMs PLUS.

Życzymy przyjemnej lektury
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan