Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWOSYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I CIEPŁOWNICZYCH”

PZITS Oddział w Krakowie zaprasza na Konferencję, której tematem są:

 • Kierunki rozwoju sieci gazowej a transformacja energetyczna,
 • Odnawialne i niskoemisyjne technologie w inżynierii gazowniczej,
 • Ryzyko funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • Niezawodność procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych,
 • Wyzwania związane ze zmianami prawa europejskiego (nowa dyrektywa ściekowa, implementacja dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia),
 • Zagospodarowanie wód opadowych,
 • Nowoczesne systemy ciepłownicze z wykorzystaniem odpadów i OZE,
 • Informatyczne narzędzia zarządzania systemami gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i ciepłowniczymi, 
 • Innowacyjne rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w systemach gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • Nowoczesne urządzenia pomiarowe w infrastrukturze sanitarnej,
 • Bezpieczeństwo i monitoring infrastruktury gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
 • Odnowa techniczna sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • Energooszczędność i optymalizacja kosztów w systemach gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury OT i IT.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania uczestnictwa zgodnie z poniższymi terminami:

 • do 30.06.2024 r. – przesłanie abstraktu do wstępnej kwalifikacji referatu (informacja o kwalifikacji referatu na bieżąco)
 • do 30.09.2024 r. – zgłoszenie udziału w konferencji
 • do 30.09.2024 r. – przesłanie abstraktu referatu zgodnego z wymogami organizatora do druku w książce abstraktów
 • do 11.10.2024 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 14.10.2024 r. – termin przesłania prezentacji multimedialnej referatu

Więcej informacji: https://pzits.krakow.pl/vii-konferencja-naukowo-techniczna-w-koscielisku-2024/