Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zapraszamy do lektury numeru 12/2022

Szanowni Państwo,


grudzień każdego roku to szczególny czas ‒ wyciszenia, zadumania i ogrzania się w cieple rodzinnych spotkań, ale także czas podsumowań tego co minęło. W związku z tym dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony rok. Mamy nadzieję, że informacje, które Państwo znaleźli w „Ciepłownictwie Ogrzewnictwie Wentylacji” zainspirowały Państwa nie tylko do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, a także wyjaśniły większość pojawiających się wątpliwości.
W numerze zamykającym ten rok zapraszamy Państwa do lektury drugiej części artykułu przygotowanego przez mgra inż. Bartosza Deleskę oraz dr inż. Annę Kowalczyk, którego tematem była ocena możliwości spełnienia wymagań dotyczących wartości wskaźnika EP w zależności od lokalizacji budynku jednorodzinnego, zastosowanych w nim rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacji wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W kolejnym artykule, przygotowanym przez mgr inż. Alicję Brańkę oraz dr inż. Annę Kowalczyk, sprawdzono jak wybór metodyki obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej wpływa na wskaźniki efektywności eksploatacyjnej instalacji c.w.u. i jakie rozwiązanie jest najczęściej wybierane przez polskich projektantów.
Ciekawe informacje przedstawiono w artykule opracowanym przez zespół Autorów z Politechniki Poznańskiej – prof. Edwarda Szczechowiaka, dr. inż. Michała Szymańskiego, mgr inż. Karolinę Czerpińską, mgra inż. Łukasza Malewskiego oraz dr. inż. Radosława Górzeńskiego. Autorzy opisali rozwiązania zastosowane w budynku o standardzie niemal zeroenergetycznym, który powstał w Politechnice Poznańskiej. W artykule przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu wykonania przegród, a także elementów instalacji ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, jak również charakterystyki energetycznej obiektu. W przypadku obiektów finansowanych ze źródeł publicznych kluczową kwestią jest sposób
formułowania i realizacji zamówień publicznych, co również zostało omówione w artykule.
Natomiast inne spojrzenie na charakterystykę energetyczną budynków w kontekście zachodzącej
transformacji energetycznej i dekarbonizacji budownictwa przedstawił drugi zespół autorski
z Politechniki Poznańskiej: dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Karol Bandurski i dr inż. Łukasz
Amanowicz. Autorzy zwrócili uwagę na mnogość działań, inicjatyw oraz wskaźników i rozwiązań
funkcjonujących w ramach terminu „charakterystyka energetyczna budynków”, w których jednak brakuje koordynacji i wykorzystania potencjału wspólnego oddziaływania na wszystkich interesariuszy.
Ocena jakości powietrza zewnętrznego przez mieszkańców Unii Europejskiej jest tematem artykułu przygotowanego przez prof. Ewę Klimę oraz prof. Roberta Cichowicza, którzy skorzystali z danych dostępnych w raporcie Attitudes of Europeans towards Air Quality opublikowanym przez Eurobarometer.
Wyniki przeprowadzonych analiz są ciekawym materiałem badawczym wskazującym m.in. na potrzebę nie tylko szerokiej popularyzacji wiedzy, ale również na wyraźne pogorszenie jakości powietrza odczuwanej przez mieszkańców UE.
Na zakończenie zapraszamy do lektury artykułu przygotowanego przez prof. Jarka Kuritskiego, prof. Pawła Wargockiego i dr. Amara Aganovica; w artykule omówiono kwestię wilgotności powietrza w pomieszczeniach, przy czym obalono wiele mitów podając jednocześnie naukowo potwierdzone informacje.
Przedstawiając ostatni w 2022 r. numer naszego miesięcznika życzymy Państwu ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, a w Nowym 2023 Roku – zdrowia i odwagi w realizacji innowacyjnych pomysłów oraz satysfakcji i dumy z realizowanych projektów