Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Relacja ze Światowego Kongresu CLIMA 2022

W dniach 22-25 maja 2022 r. odbył się w Rotterdamie Światowy Kongres CLIMA 2022, którego organizatorem była REHVA oraz trzy Uniwersytety Techniczne z Holandii.
Przewodnim tematem kongresu były inteligentne i efektywne energetycznie systemy HVAC, zapewniające komfort i zdrowie użytkownikom, które umożliwiają sukcesywne spełnienie celów postawionych przez Komisję Europejską w zakresie zużycia energii w budynkach do 2030 roku, a następnie do roku 2050.
W kongresie uczestniczyło ponad 400 specjalistów z zakresu systemów HVAC, którzy wygłosili referaty w ramach ponad 30 sesji tematycznych oraz pracowali wspólnie nad szczegółowymi zagadnieniami w trakcie 26 paneli dyskusyjnych oraz interaktywnych seminariów.
Dopełnieniem obrad były inspirujące wykłady plenarne (9 wykładów) z poszczególnych zakresów tematycznych; wykłady zostały wygłoszone między innymi przez prof. Lidię Morawską i prof. Arsena Melikowa.
Ta różnorodność form wymiany informacji wpłynęła korzystnie na międzynarodową integrację naukową i branżową
specjalistów HVAC, co w przyszłości może zaowocować
wspólnym opracowywaniem i wdrażaniem inteligentnych
oraz efektywnych energetycznie systemów HVAC,
zapewniających komfort i zdrowie użytkownikom zarówno
istniejących, jak i nowych obiektów.