Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 6/2023

Szanowni Państwo,
czerwcowy numer COW rozpoczyna czwarta ‒ ostatnia część artykułu przygotowanego przez dr. Mariana Rubika dotyczącego zastosowania pomp ciepła, które stanowią kluczowy element procesu transformacji energetycznej ogrzewnictwa/ciepłownictwa i umożliwiają połączenie systemów ogrzewania z krajowym systemem energetycznym. Autor dokonuje przeglądu raportów, danych rynkowych i wyników ostatnich badań prowadzonych w zakresie jak najlepszego dostosowania rynku i rozwijającej się technologii.

Inż. Szymon Kasowski oraz dr inż. Beata Anwailer w swym artykule opisali wpływ modyfikacji konstrukcji
płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła na intensyfikację procesu wymiany ciepła, przy czym opracowano model wymiennika i dokonano numerycznej symulacji procesu za pomocą programu ANSSYS. Dzięki zastosowaniu w wymienniku przetłoczonych (modyfikowanych) rur zwiększono intensywność wymiany ciepła o 34,6% w stosunku do konwencjonalnego wymiennika zbudowanego z rur gładkich o średnicy 16 mm. Znaczna poprawa intensywności wymiany ciepła pozwoliła na znaczącą miniaturyzację wymiennika.

Dr inż. Grzegorz Waryjan oraz mgr inż. Marcin Czerwiński w swoim artykule podjęli problematykę związaną z podnoszeniem sprawności trigeneracyjnych agregatów gazowych równocześnie wytwarzających ciepło, chłód i energię elektryczną. Autorzy zaprezentowali również nową koncepcję w odniesieniu do budowy agregatu trigeneracyjnego oraz nowatorskie podejście do sposobu sterowania jego eksploatacją.

Dr inż. Jarosław Kaczor i mgr inż. Marta Zawada-Wiśniewska przedstawili analizę ekonomiczną zastosowania instalacji fotowoltaicznej o znamionowej mocy 7,2 kWp. Podstawą analizy było zmieniające
się w Polsce prawo o odnawialnych źródłach energii. W opublikowanym artykule, który jest pierwszym z serii przedstawiono analizę rozliczenia wyprodukowanej energii na podstawie tzw. starego systemu, opartego na opustach w wysokości 1:0,8. W artykule podjęto również próbę analizy opłacalności zastosowania instalacji PV w wybranym wariancie oraz obliczono czas zwrotu inwestycji.

Agata Wrzochal, Wiktoria Romaniec oraz dr hab. Ewa Zendler-Świerszcz z Politechniki Świętokrzyskiej przedstawiły wyniki analizy eksploatacji zdecentralizowanych systemów wentylacji z naprzemiennym nawiewie i wywiewie strumienia powietrza. Analiza wykazała, że urządzenia zdecentralizowanej wentylacji fasadowej mogą zapewniać skuteczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Potrzebne są jednak dalsze analizy, które umożliwią ocenę skuteczności odzyskiwania ciepła w takich instalacjach oraz możliwości uzyskania warunków komfortu cieplnego.

W dziale informacyjnym podano komunikat PORT PC, w którym zasygnalizowano pilną potrzebę zmiany projektowych wartości temperatury powietrza zewnętrznego w obliczeniach systemów HVAC oraz zamieszczono notatkę z konferencji prasowej zorganizowanej przez PORT PC pt. „Produkcja urządzeń grzewczych OZE niepowtarzalną szansą dla polskiej gospodarki”.

Następny numer naszego czasopisma będzie wakacyjny, a więc podwójny i ukaże się w drugiej połowie sierpnia br.
Życzymy interesującej lektury i miłych wakacji