Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 1/2024

Szanowni Państwo,
po raz kolejny mamy przyjemność życzyć Państwu aby w Nowym Roku spełniły się Państwa plany i marzenia, a kolejne projekty i wyzwania inspirowały rozwój i dawały Państwu dużo satysfakcji.
Dziękujemy, że wybierają Państwo COW jako źródło wiedzy i mamy nadzieję, że również w 2024 r. będą Państwo zainteresowani treściami, które co miesiąc publikujemy.

Numer otwieramy artykułem przygotowanym przez dr inż. Dorotę Koper, która opisuje etapy nieniszczących badań wykonywanych podczas kontroli elementów kotłów grzewczych. Badania te zapobiegają awariom kotłów grzewczych, gdyż umożliwiają wcześniejsze wykrycie ewentualnych uszkodzeń rur stanowiących ekrany kotłów.

Temat sieci ciepłowniczych jest treścią felietonu mgr. inż. Andrzeja Falkowskiego, w którym Autor odnosi się do praktycznej strony organizacji narad koordynacyjnych, a także przedstawia propozycje zmian, które należałoby rozważyć, w celu poprawy efektywności i ich zgodności z nadrzędnym celem. W bieżącym numerze przekazujemy również informacje ze spotkania nowej Minister Klimatu i Środowiska z przedstawicielami sektora ciepłowniczego.

W kolejnym artykule dr inż. Tomasz Jerominko i prof. Robert Cichowicz analizują możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku jednej ze szkół, który powstał w latach 60 ubiegłego wieku. Ocenę uzupełniają obliczenia wskaźników energetycznych EP i EK charakteryzujących każdy z wariantów termomodernizacji.

Dr inż. Maciej Dobrzański i prof. Robert Cichowicz w swym artykule analizują wpływ rodzaju układu wentylacji na jakość powietrza wewnętrznego w kontekście stężenia pyłów zawieszonych. Badania stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM 2,5 oraz PM 1,0 wykonano w Łodzi w mieszkaniu z wentylacją grawitacyjną oraz w budynku jednorodzinnym wyposażonym w instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła.

Natomiast problemy chłodzenia pomieszczeń edukacyjnych za pomocą TABS (stropów aktywnych termicznie) były tematem artykułu mgr inż. Katarzyny Pałaszyńskiej, dr. inż. Karola Bandurskiego i dr inż. Katarzyny Ratajczak. Autorzy przeprowadzali badania obiektywne (pomiary) oraz subiektywne (ankiety) w pomieszczeniu, w którym odpowiednią jakość powietrza zapewnia system wentylacji mechanicznej, natomiast za utrzymanie warunków cieplnych – system TABS. Oceniono m.in. czy dynamika reakcji układu TABS nadąża za zmieniającymi się w ciągu doby potrzebom odprowadzania zysków ciepła z pomieszczenia.

Parametry jakości powietrza zewnętrznego w kontekście zmian na przestrzeni lat i wpływu na stan materiałów budowlanych (w tym degradację obiektów) oraz tkankę miejską opisali mgr inż. Patrycja Wiercińska oraz prof. Robert Cichowicz. Autorzy wskazali jak poszczególne zanieczyszczenia i związki chemiczne znajdujące się w środowisku zewnętrznym przyczyniają się do zmian w otoczeniu miejskim
i jakie działania konserwujące mogą być podejmowane.

Numer kończymy wspomnieniami mgr. inż. Wojciecha Radomskiego, który kierował ciekawymi pracami remontowymi zbiorników ropy naftowej w Benghazi. Zachęcamy również Państwa do podzielenia się z Czytelnikami wspomnieniami z nietypowych i ciekawych inwestycji, których realizacja była dla Państwa prawdziwym wyzwaniem.

Życzymy przyjemnej lektury
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan