Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Obchody 100-lecia miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”

W  ramach obchodów 100-lecia miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” w dniu 27.06.2022 r.  , w Warszawskim Domu Technika – siedzibie NOT odbyła się  konferencja naukowo-techniczna .

Pierwszym punktem programu był referat historyczny, wygłoszony przez Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. inż. Andrzeja J. Osiadacza. Podczas prelekcji zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z kolejnymi etapami rozwoju czasopisma, które były ściśle powiązane z rozwojem gospodarczym Polski, poczynając od 1921 r.

Po przerwie wygłoszono następujące referaty:

  • Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – dr inż. Marek Skrzypkiewicz – Instytut Energetyki, Warszawa,
  • Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce – dr hab. inż. Maciej Chaczykowski – prof. Uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  • Technologia uzdatniania wody – tradycja i współczesność-dr hab. inż.  Zbysław Dymaczewski – prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak-prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
  • Wodociągi i kanalizacja – od starożytności do współczesności – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Gratulujemy wspaniałego Jubileuszu!