Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Inżynieria zdrowia – inżynieria sanitarna. Dlaczego stabilizacja ciśnienia jest tak ważna?

Porównując układ krążenia w naszych organizmach z systemami obiegów grzewczych i chłodniczych, możemy zaobserwować wiele podobieństw, gdyż liczne procesy w nim zachodzące znajdują odzwierciedlenie w inżynierii sanitarnej. Jednym z nich są wahania ciśnienia w naszym organizmie, które skutkują nie tylko zmianą nastroju, obniżeniem poczucia komfortu i efektywności pracy, ale również wpływają na zdrowie całego organizmu.
Ciśnienie w naszym organizmie nie jest stałe i ulega zmianom podczas dnia pracy, co może mieć związek
z emocjami (np. stres) lub wysiłkiem fizycznym czy nieprawidłową dietą. Ciśnienie, zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie, może wiązać się z obniżeniem naszej efektywności działania w ciągu dnia i poważnymi problemami zdrowotnymi w dłuższej perspektywie.
Podobne zależności możemy zaobserwować w inżynierii sanitarnej, zwłaszcza w zamkniętych układach
grzewczych i chłodniczych. Również one podlegają różnym formom „stresu”, na który możemy przygotować się tak, aby uniknąć przerw w pracy niezbędnych do ich regeneracji.
Jednym z takich bezpieczników pozwalających na zachowanie stabilnego ciśnienia w sytuacji awaryjnej lub konieczności pracy na bardzo wysokich obrotach, jest stosowanie systemów stabilizacji ciśnienia.
W sytuacji zwiększonego obciążenia umożliwiają one kompensowanie nadwyżki ciśnienia (stres) poza układem, natomiast w przypadku zbyt dużego rozluźnienia i spadku ciśnienia – uzupełnić braki (można to nazwać „motywatorem”).

Zapraszamy do lektury całego artykułu