Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

GeoGrid DH – gotowe rozwiązanie GIS usprawniające zarządzanie siecią ciepłowniczą w mniejszych przedsiębiorstwach

Jeżeli w swojej pracy potrzebujesz aktualnych informacji o przebiegu sieci ciepłowniczej, przygotowujesz system ciepłowniczy do sezonu grzewczego, chcesz podejmować decyzje o rozwoju sieci na bazie kompletnych i wiarygodnych informacjach o jej stanie oraz zapotrzebowaniu na ciepło, poznaj GeoGrid DH. To stworzone przez Globemę rozwiązanie GIS-owe, oparte na uniwersalnym systemie informacji geograficznej, do zarządzania siecią ciepłowniczą.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze mają w swoich zasobach złożoną infrastrukturę, której elementy są rozproszone w terenie. Sieć jest rozbudowywana i ciągle się zmienia. Cały czas „żyje” – jest eksploatowana, prowadzone są na niej prace modernizacyjne, ulega awariom, które muszą zostać jak najszybciej usunięte. Wiele z tych zdarzeń dzieje się równolegle, a do tego wzajemnie na siebie wpływają. Aby móc sprawnie zarządzać siecią trzeba mieć aktualne informacje o jej stanie oraz statusie toczących się procesów, ale też informacje np. o zapotrzebowaniu na ciepło ze strony użytkowników, aby przygotować się do kolejnego sezonu grzewczego. Te wszystkie dane można zbierać i analizować ręcznie, można też skorzystać z bardziej nowoczesnych rozwiązań, takich jak systemy GIS, które nie tylko pozwalają mapować
całą infrastrukturę ciepłowniczą, dając jej przejrzysty obraz na mapie, ale też pomagają w realizacji działań na sieci, w tym wykonywaniu obliczeń (np. przepływów, ciśnienia, przepływy, prędkości, strat ciepła, czasy dopływu). Tym samym znacząco usprawniają zarządzanie siecią ciepłowniczą.


Rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw
Zaawansowane systemy informatyczne to, w powszechnej świadomości, często domena największych przedsiębiorstw, które operują ogromnymi zasobami i mogą sobie pozwolić na inwestycje w kosztowne rozwiązania IT. Jakie możliwości mają mniejsze przedsiębiorstwa, o mniejszym budżecie, ale też nie aż tak dużych wymaganiach, jak w przypadku największych podmiotów? Firma Globema, która od wielu
lat zajmuje się tworzeniem specjalizowanych rozwiązań geoprzestrzennych i ma na swoim koncie wiele aplikacji i usług wspierających firmy energetyczne i ciepłownicze, tym razem stworzyła system z myślą o mniejszych przedsiębiorstwach – GeoGrid DH. System ten jest polecany wszystkim przedsiębiorstwom
z sektora ciepłowniczego, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na wdrożenie dużych, złożonych systemów do paszportyzacji (inwentaryzacji zasobów sieci), nie chcą teże jednak rezygnować z udogodnień jakie dają nowoczesne rozwiązania IT i chcą sprawnie zarządzać swoją siecią.
GeoGrid DH powstał na bazie wieloletniego doświadczenia współpracy z przedsiębiorstwami z branży ciepłowniczej, dlatego użytkownicy dostają rozwiązanie zaprojektowane tak, aby wspomagało pracę we wszystkich najważniejszych obszarach i odpowiadało na najważniejsze wyzwania związane z codzienną pracą na sieci, w zakresie, w jakim jest to istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wgląd w dane w czasie rzeczywistym i sprawniejsza obsługa procesów na sieci ciepłowniczej
GeoGrid DH umożliwia zbudowanie cyfrowego modelu sieci ciepłowniczej wraz z topologią. Za podkład służą tu mapy OSM i mapy Geoportalu. Z poziomu mapy w aplikacji można wygodnie zarządzać wszelkimi procesami i zdarzeniami na sieci, m.in. obsługiwać awarie i przełączenia sezonowe, nadzorować przeglądy
utrzymaniowe, monitorować kolizje z inną infrastrukturą, czy planować i prowadzić modernizacje i nowe inwestycje rozwoju sieci (rys. 1).


Obliczenia hydrauliczne – wyniki obliczeń prezentowane na mapie
System GeoGrid DH daje także możliwość prowadzenia obliczeń hydraulicznych, użytecznych między innymi przy rozbudowie sieci, przyłączaniu nowych odbiorców czy podczas przygotowań do sezonu grzewczego i sprawdzania zachowania sieci w sytuacji awaryjnej. Wyniki obliczeń: ciśnienie, przepływy, prędkości, straty ciepła, czasy dopływu – są prezentowane w tabelach, na mapie (rys. 2).

GeoGridDH – system od razu gotowy do użycia
Jako gotowe rozwiązanie „pudełkowe”, nie wymaga dostosowywania, dzięki czemu można je szybko wdrożyć i od razu korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności. System działa w chmurze, co oznacza, że nie wymaga instalacji na infrastrukturze użytkownika, odchodzą więc problemy z utrzymaniem systemu i aktualizacjami.

Przejrzyste informacje o sieci zawsze pod ręką – łatwy dostęp z poziomu przeglądarki i aplikacji mobilnej
Dane o sieci są dostępne z poziomu każdego urządzenia z przeglądarką internetową. Z GeoGrid DH można korzystać również na smartfonach i tabletach, ponieważ ma aplikację mobilną. Dzięki niej informacja o sieci jest równie łatwo dostępna dla pracowników przebywających w terenie, jak dla
osób, które przebywają w biurze i korzystają z aplikacji na komputerze (rys. 3).


Korzyści z korzystania z GeoGrid DH
GeoGrid DH to intuicyjny w użyciu system GIS, dający dostęp do pełnej i najbardziej aktualnej informacji o sieci ciepłowniczej, który ułatwi pracę zarówno kadrze zarządzającej, jak i mistrzom:
● daje pewność i sprawność działań na sieci – dzięki stałemu i łatwemu dostępowi do informacji w biurze i w terenie,
● zapewnia wiarygodność danych o sieci i jej stanie – zmiany i wykonywane czynności są rejestrowane na
miejscu wykonywania zadania za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
● usprawnia obsługę awarii – dzięki szybkim analizom w systemie,
● daje możliwość nadzoru nad procesem eksploatacji – wszystkie dane i statystyki są pod ręką
● ułatwia podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych – na podstawie wiarygodnych i aktualnych informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy Cię na naszą stronę internetową