Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Aktualności

W numerze 6/2024

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Nikon Gawryluk, Adam Wiśniewski, Tomasz Śliwa: Sieci ciepłownicze piątej generacji w kontekście wyzwań transformacji energetycznej Europy DOI: 10.15199/9.2024.6.1 ➔ Jarosław Kaczor, Bartłomiej

Czytaj więcej »

W numerze 5/2024

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Hanna Jędrzejuk: Zmiany metodyki określania charakterystyki energetycznej budynków jednorodzinnych do oceny instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej DOI: 10.15199/9.2024.5.1 ➔ Jarosław Kaczor, Bartłomiej

Czytaj więcej »