Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

VI Forum Budowlane „Budownictwo Zrównoważone”, Płock 30 czerwca – 1 lipca 2023

Forum Budowlane w Płocku jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Jego wiodącym tematem, w bieżącej edycji będzie „budownictwo zrównoważone” zarówno w warstwie technicznej, jak i w warstwie społecznej – odniesionej do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej.

Do środowiska budowlanego kierowane są pytania dotyczące możliwości ograniczenia i recyklingu odpadów, oszczędności w zużyciu energii, zachowania naturalnych warunków środowiska, wykorzystania naturalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii, kształtowania architektury i konstrukcji obiektów wg współczesnych możliwości technicznych i potrzeb społecznych, rozwoju systemów IoT (Internet rzeczy) w budownictwie, itp. 

Zamierzamy pokazać wiele nowatorskich rozwiązań produktowych, technologicznych, systemowych i organizacyjnych, służących kształtowaniu budownictwa według zasad zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wypowiadać się będą naukowcy i zaproszeni eksperci.

PROGRAM FORUM

 1. Konferencja naukowo-techniczna: „Wyzwania współczesnego budownictwa”
 2. Społeczne aspekty budownictwa zrównoważonego (w aspekcie zrównoważonego rozwoju)
 3. Efektywność energetyczna w budownictwie
 4. Ochrona środowiska przyrodniczego a budownictwo
 5. Budownictwo energooszczędne
 6. Budownictwo a zmiany klimatu
 7. IoT (ang. Internet of Things) – “Internet rzeczy” w budownictwie
 8. SmartCITY (Miasto Inteligentne) – wyzwanie czy konieczność?
 9. Materiały recyklingowe w budownictwie
 10. Konferencja: „Upraszczanie procesu inwestycyjnego w budownictwie
 11. Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB
 12. Wydarzenia integracyjno-promocyjne
  • Wystawa osiągnięć i wyrobów dla budownictwa
  • Wystawa motoryzacyjna „Gwiazdy budownictwa”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fb2023.pw.plock.pl