Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Publikacje z 2023 r.

Pożegnanie Prof. dr. hab. Krzysztofa Wojdygi, byłego Redaktora Naczelnego naszego czasopisma

Igor Sikończyk: Ograniczanie ryzyka niezgodności deklarowanych parametrów central wentylacyjno-klimatyzacyjnych i nadmiarowego zużycia energii

Anna Bogdan, Dominika Kwiecińska: Metody zapobiegania okołooperacyjnej hipotermii pacjentów

Wiesław Iwan: Bezpieczny szpital. W jakich warunkach chcielibyśmy być leczeni?

Halton: Halton Vita OR Space

Grzegorz Kubicki: Problemy projektowania systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach
wielokondygnacyjnych

Grzegorz Waryan, Marcin Czerwiński: Trigeneracyjny agregat gazowy z odzyskiem ciepła z silnika spalinowego. Część 1

Grzegorz Waryan, Marcin Czerwiński: Trigeneracyjny agregat gazowy z odzyskiem ciepła z silnika spalinowego. Część 2

Leszek Pająk, Karol Pierzchała, Maciej Miecznik, Aleksandra Kasztelewicz: Wpływ termomodernizacji budynku na obniżenie temperatury zasilania instalacji grzewczej

Nikon Gawryluk: Porównanie gruntowych pomp ciepła pod względem właściwości technicznych
i efektywności grzewczej

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem zakażenia Legionellą?

Karol Bandurski, Łukasz Amanowicz, Tomasz Cholewa: Metoda statyczna, dynamiczna czy pomiarowa – jak rzetelnie oceniać efektywność energetyczną budynków?

Joanna Rucińska, Łukasz Amanowicz: Wpływ wybranych instalacji HVAC na wartość wskaźników zapotrzebowania na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej