Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Poprawa efektywności energetycznej procesu pompowania wody w małych źródłach ciepła o mocy 10-50 MW

Lokalne ciepłownie i kotłownie o mocy 10 do 50 MW są często podstawowymi źródłami ciepła systemowego w niedużych miejscowościach. Pod względem technologicznym źródła te w zasadzie nie różnią się od większych źródeł ciepła.
Ze względu na lokalny charakter często są one niedoinwestowane w zakresie układów pompowych i technologii pompowania. W artykule omówiono główne czynniki wpływające na koszty pompowania wody oraz przedstawiono możliwości poprawy efektywności energetycznej procesu pompowania zarówno przez zmianę układu technologicznego, jak i poprawę sprawności maszyn roboczych (pomp, silników, napędów).

Zapraszamy do pobrania artykułu