Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 11/2023

Szanowni Państwo,
wraz z numerem listopadowym zapraszamy Państwa do przesyłania pytań dotyczących zagadnień prawnych związanych z instalacjami budowlanymi, a głównie z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją, ciepłownictwem i c.w.u.. Współpracę z COW podjął mgr inż. Andrzej Falkowski, Przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który będzie wspierać Państwa we właściwej interpretacji zapisów ustaw i rozporządzeń.
W numerze przedstawiamy również artykuł redaktora tematycznego COW – dr. Andrzeja Górki, który omówił aspekty prawne i inżynieryjne związane z dużymi budynkami pasywnymi na przykładzie budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Budynek ten uzyskał certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt, a zatem spełnia on wszystkie wymagania związane z izolacją cieplną i szczelnością całego obiektu, co w konsekwencji przekłada się na jego wysoką efektywność energetyczną.
Kolejny artykuł, przygotowany przez mgr Annę Arkuszewską-Gomulak oraz prof. Roberta Cichowicza (także redaktora tematycznego COW), przedstawia rolę geodety, którą odgrywa w projektowaniu i eksploatacji sieci ciepłowniczych w świetle zapisów prawnych i praktyki.
Przegląd możliwości integracji pomp ciepła z systemami ciepłowniczymi omawia mgr inż. Martyna Bocian, wskazując na ograniczenia, ale też i potencjał wybranych rozwiązań. Przytoczone przykłady wdrażane w istniejących obiektach wskazują, że choć coraz więcej połączeń technologii pomp ciepła z systemami ciepłowniczymi kończy się sukcesem, to nadal pojawia się wiele pytań jak optymalnie wykorzystać
potencjał pomp ciepła w ciepłownictwie.

Inż. Urszula Derkacz oraz dr Katarzyna Ratajczak skupiły się na kwestiach związanych z oceną obiektu budowlanego pod kątem energetycznym i wpływem lokalnych uwarunkowań na wartości wskaźników zużycia energii pierwotnej EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia. Przedmiotem analizy jest model budynku opracowany za pomocą jednego z programów
do projektowania budynków pasywnych, przy czym w analizie przyjęto warunki środowiska zewnętrznego charakterystyczne dla Gdańska, Zakopanego i Poznania. Porównano również wielkość nakładów, jakie musiałby ponieść inwestor, wykonując dany obiekt w tych trzech lokalizacjach. Co ciekawe – uzyskany wyniki wskazują znaczne różnice.
Mgr inż. Patrycja Wiercińska i prof. Robert Cichowicz skupili się na kwestiach związanych z jakością powietrza zewnętrznego, na które wpływ mają mieć procesy związane z przemysłową produkcją alkoholu. W artykule opisano proces produkcji alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem fazy fermentacji i związanej z tym procesem generacji znacznej ilości ditlenku węgla. Omówiono również metody pomiaru zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego generowanych w tego rodzaju obiektach.
Na zakończenie numeru zapraszamy Państwa na chwile retrospekcji ‒ podsumowanie XXVII Forum Ciepłowników Polskich, XXII Forum Termomodernizacji oraz Święta Politechniki Warszawskiej; w czasie uroczystości związanych z tym świętem został wyróżniony członek Kolegium Redakcyjnego naszego czasopisma.
Życzymy przyjemnej lektury
Anna Bogdan