Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Konferencja „Przemysł chemiczny”

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

Program jest ułożony w Sesjach Konferencyjnych:

Edukacja i nauka

1. Strategie w badaniach i innowacji
2. Nowe kwalifikacje rynkowe
3. Transformacje cyfrowe i automatyzacja, w tym analityka danych, robotyka, automatyzacja procesów, uczenie maszynowe.
4. Rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji, strategie kształcenia i szkolnictwa zawodowego
5. Branżowe Centra Umiejętności (BCU).
6. Współpraca z pracodawcami dla rozwoju kształcenia zawodowego

Ochrona środowiska

1. Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne
2. Odnawialne źródła energii. W tym technologia jądrowa
dla przemysłu
3. Zielony wodór i jego rola w transformacji energetycznej
4. Gospodarka w obiegu zamkniętym

Rozwój i technologia

1. Transformacje cyfrowe w produkcji
2. Strategie zwiększenia efektywności wykorzystania surowców
3. Platforma wodorowa
4. Procesy biotechnologiczne
5. Energooszczędne, niskoemisyjne i ekologiczne procesy produkcyjne
6. Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe instalacji i zakładów przemysłowych
7. Robotyzacja i sztuczna inteligencja w produkcji
8. Cyberbezpieczństwo
9. Gospodarowanie odpadami
10. Procesy recyklingu chemicznego, mechanicznego i regeneracyjnego
11. Interdyscyplinarność chemii

Więcej informacji: https://konferencja-przemyslchemiczny.pl/