Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Informacja prasowa PORT PC i SCiAE: Pompy ciepła w świetle WT 2021 i pętle hydrauliczne

Pompy ciepła w świetle WT 2021 i pętle hydrauliczne
19 maja 2021 r. – Warsztaty PORTPC i SCIAE dla projektantów, audytorów i certyfikatorów energetycznych.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wraz ze Stowarzyszeniem Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych zaprasza na warsztaty dla osób i przedstawicieli firm działających w obszarze projektów, audytów i certyfikatów energetycznych budynków. Kluczowymi tematami webinarium, które odbędzie się 19 maja 2021 r., będzie zastosowanie pomp ciepła w świetle metodologii charakterystyki energetycznej budynków oraz WT 2021 r. oraz zastosowanie i równoważenie hydrauliczne systemów pętli wodnych w budynkach komercyjnych.

Pompy ciepła w metodologii świadectw charakterystyki energetycznej w świetle nowych warunków Technicznych 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to pakiet przepisów regulujących projektowanie, wznoszenie, przebudowy i remonty budynków. Nowe warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 wprowadzają znaczne ograniczenia w stosowaniu urządzeń wykorzystujących paliwa kopalne i preferują zastosowanie urządzeń korzystających z OZE. Ta część webinarium poświęcona będzie kwestii określania sprawności źródeł ciepła w kontekście zastosowania pomp ciepła oraz układów pompa ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Przedstawiony zostanie również poradnik POBE „Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych”. W trakcie kolejnej sesji Paweł Lachman – prezes PORT PC i Maciej Surówka – prezes SCiAE odpowiedzą na zadane pytania w tej części warsztatów.

Zastosowanie pętli wodnych w budynkach komercyjnych – równoważenie hydrauliczne

Europejski Zielony Ład w kluczowej dla energetyki strategii integracji sektora energetycznego (sector coupling) stawia na powszechne zastosowanie pomp ciepła w budynkach komercyjnych. Strategia zakłada zastosowanie elektrycznych pomp ciepła w nawet 65% budynkach komercyjnych w 2030 r.
Jednym z istotnych rozwiązań w dużych budynkach komercyjnych takich jak np. galerie handlowe jest zastosowanie systemów z pętlami wodnymi. W tej części webinarium skupimy się kwestii równoważenia hydraulicznego takich układów. Przykłady takich rozwiązań przedstawi Wojciech Erchard – ekspert firmy Belimo

Program webinarium/warsztatów PORTPC w dniu 19 maja 2021 r.:

10:00-10:05    Otwarcie webinarium | Paweł Lachman – prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła i Maciej Surówka – prezes Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

10:05-10:40    Pompy ciepła w świadectwach charakterystyki energetycznej w świetle WT 2021 – budynki jednorodzinne i wielorodzinne | Paweł Lachman – prezes PORT PC

10:40-11.10   Sesja pytań i odpowiedziPaweł Lachman – prezes PORT PC i Maciej Surówka – prezes SCiAE

11.10-11.20    Przerwa

11.20-11.30   Systemy pętli wodnych w budynkach komercyjnych | wprowadzenie Paweł Lachman – prezes PORT PC

11.30-12.10   Systemy pętli wodnych w budynkach komercyjnych – równoważenie hydrauliczne | Wojciech Erchard – ekspert firmy Belimo

12.10-12.30    Sesja pytań i odpowiedzi

12.30               Zakończenie warsztatów

Na webinarium organizowane przez PORT PC i SCiAE „Pompy ciepła w WT 2021 i pętle hydrauliczne” w dniu 19.05.2021 r., godz. 10.00-12.30, można zapisać się klikając w poniższy link formularza zgłoszeniowego.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://bit.ly/3vI8Rtv

Udział w webinarium jest bezpłatny, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy warsztatów:

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC (PORT PC): http://portpc.pl

Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE): http://www.certyfikatorzy.org.pl

[Źródło: PORT PC i SCiAE]

Kraków, 05.05.2021 r.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. poziom uznany w skali europejskiej. PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI. PORT PC jest członkiem założycielem Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej Budynków (od 2018 roku)

Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie: www.portpc.pl

Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

Wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej od 2009 roku, spowodowało bardzo duże zainteresowanie tą tematyką. 30 września 2009 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych i przyjęcie pierwotnej wersji Statutu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 kwietnia 2010 roku. Pierwotnie członkiem SCiAE mógł zostać audytor energetyczny lub osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W 2013 członkowie Stowarzyszenia zmienili Statut Stowarzyszenia, otwierając się na nowe zagadnienia. Obecnie w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia są następujące zagadnienia: charakterystyka energetyczna, audyting energetyczny, efektywność energetyczna, audyt przemysłowy, audyt przedsiębiorstw, ograniczenie niskiej emisji, prawo budowlane, budownictwo energooszczędne i pasywne, ekologia.

Ułatwiono również możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia dla nowych członków, likwidując obowiązek posiadania uprawnień zawodowych. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest integrowanie i podnoszenie wiedzy w w/w zakresie wśród naszych członków. Dodatkowo Stowarzyszenie aktywnie bierze udział w opiniowaniu projektów nowych przepisów oraz proponuje zmiany w istniejących przepisach czy programach. Stowarzyszanie oferuje swoim członkom możliwość tańszego zakupu oprogramowania oraz udział w szkoleniach.

Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie: www.certyfikatorzy.org.pl