Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Informacja dla Autorów

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że zgodnie z ostatnim wykazem MEiN dot. czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych naszemu miesięcznikowi przyznano 70 punktów.

Wiemy, że fakt tak znacznego wzrostu punktacji wynika z wysokiej jakości publikacji, które Państwo przygotowują do COW. Bardzo dziękujemy za Państwa chęć dzielenia się swoją wiedzą i wynikami prowadzonych badań a także dbanie o poziom czasopisma.

Redakcja