Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

III Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w III Konferencji Naukowo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali, która odbędzie się 24 marca 2023 r.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów,  przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale chirurgicznym – terra incognito – Agnieszka Sulikowska (Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa)
  • Sustainability and Beyond, a Challenge for Health Care – Peter Luscuere (Delft University of Technology)
  • Critical rooms design process and criteria – case Denmark – Jan Mottlau (NIRAS A/S)
  • Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do utrzymania systemów klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych – Sylwia Szczęsniak (Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych)
  • Metody zapewnienia czystości powietrza i powierzchni w placówkach szpitalnych – Amelia Staszowska (Politechnika Lubelska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych)
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okiem projektanta systemów klimatyzacji – Marta Mazgaj (ARUP, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych)
  • Analiza porównawcza wybranych rozwiązań dla wentylacji i klimatyzacji sal chorych w Polsce: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, koszty inwestycji i eksploatacji, obowiązujące przepisy – Paweł Borowiecki (Halton, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych)
  • Analiza możliwości wykorzystania urządzeń absorpcyjnych do wytwarzania chłodu na przykładzie obiektu szpitalnego – Leszek Konopka (Zrzeszenie Audytorów Energetycznych)
  • Dobrostan w warunkach środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach – wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród pielęgniarek i położnych – Dominika Kwiecińska (Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych)
  • Metody ograniczenia ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów – Anna Bogdan (Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl . Każdy z uczestników otrzyma certyfikat.