W numerze 7-8/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Zapach a zdrowie ‒ wywiad z dr hab. inż. Mirosławem Szyłak-Szydłowskim, profesorem Politechniki Warszawskiej ➔ Paweł Wróbel: Przyspieszenie transformacji energetycznej odpowiedzią UE na wojnę Rosji w Ukrainie ➔ Władysław Szymański, Bożena Babiarz: Wpływ bezwładności cieplnej budynku na wykres obciążeń Influence of Thermal Inertia of The Building on the Heat Load Diagram DOI: […]