Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Bezpłatny kod dostępu

W czasie pandemii prenumeratorom wersji papierowej udostępniane są bezpłatnie zasoby Portalu Informacji Technicznej. W tytule wiadomości do: prenumerata@sigma-not.pl proszę wpisać „Bezpłatny kod dostępu”. W treści e-maila proszę podać NIP oraz adres płatnika (w celu identyfikacji). W odpowiedzi otrzymają Państwo KOD dostępu.