Autor: dr inż. Joanna Studencka

Liczba artykułów: 3
Modelowanie rozkładu temperatury i strat ciepła na przykładzie rurociągu odwiertu geotermalnego Bańska PGP – 3 Nr 8/48/2017 Str. 311
» Zobacz streszczenie
Wpływ potencjału energii geotermalnej na wybór optymalnego rozwiązania ciepłowni geotermalnej Nr 10/49/2018 Str. 387
» Zobacz streszczenie
Studium Podyplomowe ‒ Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych Nr 11/49/2018 Str. 474
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.