Autor: dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski

Liczba artykułów: 23
Wpływ wentylacji na kształtowanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach dobrze izolowanych Nr 10/08 Str. 53
» Zobacz streszczenie
Przykład interwencji sądowej dotyczącej podziału kosztów ogrzewania mieszkań przy Nr 5/2009 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Ograniczenia w rozwoju odnawialnych źródeł energii Nr 7-8/2009 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Rolnictwo energetyczne jako innowacyjne źródło energii odnawialnej Nr 9/2009 Str. 7
» Zobacz streszczenie
Rola odnawialnych źródeł energii w programie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” Nr 10/2009 Str. 6
Zmiany w prowadzonym procesie termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych Nr 11/2009 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Metody podziału kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych Nr 7-8/2010 Str. 261
» Zobacz streszczenie
Wpływ termomodernizacji budynków wielorodzinnych na zużycie ciepła Nr 11/2010 Str. 422
» Zobacz streszczenie
Wpływ technologii budynków wielorodzinnych na zużycie ciepła Nr 12/2010 Str. 465
» Zobacz streszczenie
Wpływ instalowania przyrządów pomiarowych w mieszkaniach budynków wielorodzinnych Nr 4/2011 Str. 155
» Zobacz streszczenie
Systemy rozliczeń kosztów ogrzewania w krajach Unii Europejskiej Nr 6/2011 Str. 257
» Zobacz streszczenie
Stosowany w Polsce niewłaściwy system rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań za pomocą podzielników Nr 9/2011 Str. 356
» Zobacz streszczenie
Polemika -Odpowiedź na uwagi przedstawicieli firm rozliczających koszty ogrzewania Nr 4/2012 Str. 157
» Zobacz streszczenie
Nowe zasady wsparcia w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych Nr 11/2012 Str. 492
» Zobacz streszczenie
Brak wsparcia w produkcji energii w Polsce Nr 10/44/2013 Str. 439
» Zobacz streszczenie
System rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oparty na pomiarze temperatury mieszkań Nr 10/45/2014 Str. 380
» Zobacz streszczenie
Wpływ przenikania ciepła między mieszkaniami o różnej temperaturze na błąd wskazań cie-płomierzy i podzielników kosztów ogrzewania Nr 11/45/2014 Str. 429
» Zobacz streszczenie
Konieczność modernizacji systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownic-twie wielorodzinnym w Polsce Nr 12/45/2014 Str. 457
» Zobacz streszczenie
Wpływ zmiennych wewnętrznych zysków ciepła i intensywności wentylacji mieszkań na podział kosztów ogrzewania budynku Nr 12/46/2015 Str. 482
» Zobacz streszczenie
Analiza skutków termomodernizacji budynków w spółdzielni mieszkaniowej stosującej ryczałtowy system rozliczeń kosztów ogrzewania Nr 12/47/2016 Str. 507
» Zobacz streszczenie
Błędy wskazań podzielników kosztów ogrzewania Nr 11/48/2017 Str. 455
» Zobacz streszczenie
Potrzeba poprawy systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym w Polsce Nr 9/49/2018 Str. 356
» Zobacz streszczenie
Polskie rozwiązania prawne w sprawie rozliczania kosztów ogrzewania indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach wielolokalowych Nr 12/49/2018 Str. 514
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.