Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: mgr inż Piotr Nieckuła

Liczba artykułów: 2
Oszczędność energii przez optymalizację wysokości podnoszenia pompy Nr 11/2002 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Żywicowanie wewnętrznej powierzchni ocynkowanych rur stalowych w instalacjach zimnej oraz ciepłej wody użytkowej jako metoda ich naprawy – studium przypadku ‒ na przykładzie renowacji instalacji w warszawskim Hotelu Polonia Palace Nr 1/51/20 Str. 28
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.