Autor: prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

Liczba artykułów: 26
Katedra Ciepłownictwa
Politechniki Białostockiej
Metoda określenia strat mocy cieplnej przy projektowaniu instalacji ogrzewania podłogowego. Część I ? Straty mocy przez stropy międzykondygnacyjne Nr 1/2003 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Metoda określenia strat mocy cieplnej przy projektowaniu instalacji ogrzewania podłogowego. Część I ? Straty mocy cieplnej przez stropy położone na gruncie Nr 2/2003 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Opis systemu grzewczo-wentylacyjnego z podłogowym rozprowadzaniem powietrza w budownictwie jednorodzinnym Nr 5/2005 Str. 34
» Zobacz streszczenie
System grzewczo-wentylacyjny z podłogowym rozdziałem powietrza. Część I - Wyniki badań Nr 6/2005 Str. 33
» Zobacz streszczenie
System grzewczo-wentylacyjny z podłogowym rozdziałem powietrza. Część II Nr 7-8/2005 Str. 42
Koncepcja wymienników ciepła skonstruowanych z wykorzystaniem właściwości brył zwanych nieskończonymi wielościanami foremnymi Nr 4/2006 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Projektowanie sond gruntowych Nr 9/2007 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Projektowanie izolacji technicznych Nr 12/2009 Str. 24
Wirtualne laboratorium symulacji procesów przepływowych i cieplnych zachodzących w pomieszczeniach ogrzewanych i urządzeniach cieplnych Nr 1/2010 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Wpływ intensywnej wentylacji w okresie nocnym na środowisko termiczne w budynku wielorodzinnym Nr 6/2010 Str. 216
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie mikrostrumieni do intensyfikacji procesów wymiany ciepła Nr 6/2011 Str. 238
» Zobacz streszczenie
Analiza porównawcza wybranych agregatów chłodniczych - studium przypadku Nr 12/2011 Str. 527
» Zobacz streszczenie
Ocena potencjalnych możliwości zastosowania GPWC na terenie Politechniki Białostockiej Nr 8/2012 Str. 323
» Zobacz streszczenie
Określenie wartości temperatury powietrza w nieogrzewanych przestrzeniach Nr 1/44/2013 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Koncepcja wsi bioenergetycznej Nr 8/44/2013 Str. 315
» Zobacz streszczenie
Porównanie charakterystyk cieplnych instalacji z płaskimi i rurowymi kolektorami słonecznymi Nr 2/45/2014 Str. 54
» Zobacz streszczenie
Badanie poziomu ciśnienia akustycznego w okolicy parku wiatrowego Nr 4/45/2014 Str. 123
» Zobacz streszczenie
Ceramiczne kolektory słoneczne Nr 8/452014 Str. 296
» Zobacz streszczenie
Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych Nr 9/45/2014 Str. 335
» Zobacz streszczenie
Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych na terenie Polski. Nr 4/46/2015 Str. 138
» Zobacz streszczenie
Badanie strat ciepła przewodów solarnych i ich weryfikacja Nr 8/46/2015 Str. 310
» Zobacz streszczenie
Optymalny rozstaw kolektorów słonecznych Nr 1/47/2016 Str. 8
» Zobacz streszczenie
Analiza zagadnień związanych z zaleganiem śniegu i oszronieniem kolektorów słonecznych Nr 5/47/2016 Str. 171
» Zobacz streszczenie
Badanie eksperymentalne grzejnika ściennego wykonanego w systemie suchej zabudowy Nr 9/47/2016 Str. 358
» Zobacz streszczenie
Bilans energii spalarni stałych odpadów komunalnych w Białymstoku. Nr 12/48/2017 Str. 491
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie ciepła odpadowego do ograniczenia strat ciepła dachów pneumatycznych stosowanych w biogazowniach Nr 5/49/2018 Str. 167
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.