Autor: prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Liczba artykułów: 21
Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
Wpływ temperatury wody na charakterystykę hydrauliczną grzejnika. Nr 1/2001 Str. 19
Badania porównawcze regulatorów strumienia dla systemów wentylacji i klimaty- zacji Nr 3/2003 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Wpływ grubości tarczy przepustnicy jednopłaszczyznowej na jej charakterystykę przepływową Nr 9/2003 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Wpływ grubości tarczy przepustnicy jednopłaszczyznowej na jej charakterystykę przepływową (dokończenie z 9/2003) Nr 10/2003 Str. 24
Wpływ temperatury, ciśnienia i wilgotności na gęstość i lepkość powietrza Nr 1/2004 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Wpływ promienia zaokrąglenia krawędzi tarczy przepustnicy jednopłaszczyznowej na jej charakterystykę przepływową Nr 3/2004 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Równania aproksymujące ciepło właściwe powietrza i pary wodnej na linii nasycenia oraz o niskim ciśnieniu Nr 7-8/2004 Str. 54
» Zobacz streszczenie
Wpływ temperatury, ciśnienia i wilgotności na przewodność cieplną powietrza. Przewodność cieplna pary wodnej na linii nasycenia oraz o niskim ciśnieniu Nr 10/2004 Str. 24
Straty ciśnienia w przepływie przez łuki ?/2 wykonane z rur gładkich Nr 3/2006 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Charakterystyki przepływowe luków ?/2 o przekroju kwadratowym. Część I: Badania doświadczalne Nr 10/2006 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Charakterystyki przepływowe luków ?/2 o przekroju kwadratowym. Część II: Obliczenia numeryczne Nr 11/2006 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Uproszczona metoda wymiarowania i oceny opłacalności gruntowego wymiennika ciepła w układzie wentylacji budynku Nr 7-8/2007 Str. 55
Analiza całorocznej pracy rurowego gruntowego wymiennika ciepła RGWC w układzie Nr 11/08 Str. 36
Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomiernośc rozpływów Nr 6/2010 Str. 208
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową Nr 7-8/2010 Str. 263
» Zobacz streszczenie
Straty ciśnienia w gruntowych powietrznych wielorurowych wymiennikach ciepła o kącie odejścia 45 stopni Nr 12/2010 Str. 451
» Zobacz streszczenie
Wpływ oporu przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplania wilgoci na energię uzyskiwaną za pomocą gruntowego powietrznego wielorurowego wymiennika ciepła. Nr 1/2012 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Naturalne pole temperatury gruntu Nr 4/2012 Str. 150
» Zobacz streszczenie
Metoda obliczeń cieplnych i przepływowych pionowej wężownicy zanurzonej w zimnej cieczy o stałej temperaturze. Część 1. Nr 7/2012 Str. 284
» Zobacz streszczenie
Metoda obliczeń cieplnych i przepływowych pionowej wężownicy zanurzonej w zimnej cieczy o stałej temperaturze. Część 2. Wyniki obliczeń i analiza Nr 8/2012 Str. 327
» Zobacz streszczenie
Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego Nr 10/47/206 Str. 413
» Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.