Autor: Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak

Liczba artykułów: 11
Błędy w instalacjach centralnego ogrzewania i wentylacji mieszkań, popełniane przy Rewitalizacji starych budynków mieszkalnych Nr 5/2004 Str. 34
Wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w halach basenowych Nr 1/2005 Str. 28
» Zobacz streszczenie
Systemy organizacji wymiany powietrza w halach basenowych Nr 9/2005 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Współczynnik tarcia między betonem a polipropylenem Nr 06/2007 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Teoretyczne modelowanie termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową Nr 4/2011 Str. 144
» Zobacz streszczenie
Badania termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową Nr 6/2011 Str. 253
» Zobacz streszczenie
Praktyczne znaczenie wyników badań termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową Nr 9/2011 Str. 364
» Zobacz streszczenie
Doświadczalne badania kompensatorów kształtowych w instalacjach grzewczych wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC Nr 7/44/2013 Str. 274
» Zobacz streszczenie
Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych Nr 8/48/2017 Str. 327
» Zobacz streszczenie
Badania jakości wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych Nr 9/48/2017 Str. 355-358
» Zobacz streszczenie
Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła Nr 2/49/2018 Str. 56
» Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.